Community

Search

Community 2c8 Apps

Discuss with other users of 2c8 Apps

Statistik via Matomo?
0 votes 0 comments
Process för ledningssystem över elevhälsans medicinska insatser
0 votes 0 comments
Erfarenhetsutbyte mellan kommuner
0 votes 2 comments
Informationskartläggning med master data
0 votes 1 comment
Riskanalyser i 2c8
0 votes 0 comments
Startsidor utifrån processklassa
0 votes 2 comments
Buggar och andra fel
0 votes 2 comments
Vad har vi applikationsmodellen till?
0 votes 0 comments
Söker inspiration till processer inom kommunal hälso- och sjukvård
0 votes 0 comments
Dokumentarkiv i sharepoint
0 votes 0 comments
Bilder och snygga publiceringar i 2c8
0 votes 4 comments
Notifieringsmejl granskare & godkännare
0 votes 1 comment
Förslag på ämnen på frukostmöten
0 votes 0 comments
Önskade ämnen på kommande frukostseminarier Pinned
0 votes 0 comments
Frukostseminarium 22/11 - "Förvalta modeller i 2c8 Apps"
0 votes 0 comments
Förbätringsförslag relationsetiketter
0 votes 3 comments
Förslag till utveckling/förändringar i 2c8 Apps synliga i Community
0 votes 3 comments
Vård & omsorg
0 votes 0 comments
Myndighet
0 votes 0 comments
Kommun
0 votes 0 comments
Andra företag
0 votes 0 comments
Energi & avfall
0 votes 1 comment